Hợp đồng mẫu của Proship

 

CÔNG TY TNHH MICROLINK VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dịch Vụ Giao Hàng ProShip.vn Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HĐ Số: ………2015-PS/.... *************

HĐ dành cho khách VIP

Ngày … tháng … năm 2015

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 

– Căn cứ Luật Thương mại Việt Nam năm 2005

– Luật Bưu chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2011

– Căn cứ yêu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Proship. vn

Chúng tôi gồm:

Bên A: CN CÔNG TY TNHH MICROLINK VIỆT NAM

 

Người đại diện:

Nguyễn Duy Toàn
 

Chức vụ:

Giám Đốc
 

Địa chỉ:

319 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 

Số điện thoại:

08 6688 4488

Số fax: 08 222 0220

 

Mã số thuế:

0312654255-001

Email: [email protected]

 

Số tài khoản :

0071000767824

Ngân hàng: Vietcombank CN Hồ Chí Minh

Bên B:

 

Người đại diện:

 

 
 

Chức vụ:

 

 
 

Địa chỉ :

 

 
 

Số điện thoại:

 

   
 

Mã số thuế:

 

 

Email:

 

 

Số Tài khoản:

 

 

Ngân hàng:

 

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý cung ứng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyển phát hàng hóa theo danh mục dưới đây cho Bên B:

1. Dịch vụ chuyển phát hàng hóa.

2. Dịch vụ Phát hàng thu tiền hay còn gọi là dịch vụ COD. Dịch vụ COD là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính để ủy thác cho Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó lại cho người gửi.

ĐIỀU 2: GÍA CẢ DỊCH VỤ

– Giá cước các dịch vụ mà Bên A cung ứng cho Bên B được áp dụng theo Phụ lục 1 của Hợp đồng này.

– Giá cước có thể thay đổi theo từng thời điểm. Trước thời điểm thay đổi giá cước 10 ngày, Bên A sẽ thông báo cho Bên B biết bằng văn bản.

– Chính sách ưu đãi bên B được hưởng theo Phụ lục 2 đính kèm.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

3.2. Thời hạn báo cước và thanh toán:

3.2.1. Bên A chuyển trả cho Bên B số tiền thu hộ (nếu có) 3 ngày trong tuần vào thứ 2  thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

3.2.2. Bên B thanh toán cho bên A cước dịch vụ đã sử dụng khi Bên A thanh toán tiền thu hộ cho Bên B bằng hình thức cấn trừ vào số tiền thu hộ tại thời điểm mà Bên A trả tiền thu hộ cho Bên B. Nếu tiền thu hộ không đủ để cấn trừ cước dịch vụ mà Bên B đã sử dụng thì Bên B phải thanh toán đầy đủ cước dịch vụ cho Bên A ngay tại thời điểm nhận tiền thu hộ.

3.2.3.Trước ngày thanh toán Bên A gửi mail báo cước dịch vụ mà Bên B đã sử dụng, gồm khoản tiền cước dịch vụ mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và số tiền cước dịch vụ còn nợ chưa trả của tháng trước liền kề .

3.2.4. Kể từ ngày cuối tháng của tháng liền kề tháng phát sinh cước mà bên B vẫn chưa thanh toán nợ tồn đọng thì Bên B chỉ được Bên A cung cấp dịch vụ bưu chính khi thanh toán ngay khi gửi hàng.

3.2.5.Các trường hợp khiếu nại của Bên B liên quan đến việc tính toán cước phí dịch vụ, Bên A sẽ tiến hành xem xét, giải quyết và điều chỉnh vào tháng liền kề.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

4.1. Các trường hợp bồi thường:

– Nếu bưu gửi của bên B bị hư hỏng do lỗi của bên A, bên A sẽ bồi thường theo tỉ lệ hư hỏng của bưu gửi cho bên B.

– Nếu bưu gửi COD bị mất, bên A sẽ bồi thường theo giá trị thu hộ của bưu gửi nhưng không vượt quá 3.000.000 đồng/ bưu gửi.

– Nếu Bên B không sử dụng dịch vụ COD, bên A sẽ bồi thường tối đa 04 lần cước gửi hàng liên quan nếu bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do lỗi của Bên A.

4.2. Tiến hành bồi thường:

–Bên A gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần.

– Bên B xác nhận số liệu bồi thường của Bên A và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của Bên A.

4.3. Miễn trách nhiệm bồi thường:

– Những trường hợp bất khả kháng do thiên tai, địch họa.

– Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất mát, hư hỏng hay suy suyễn bưu gửi.

– Những bưu gửi thuộc loại cấm gửi.

– Bưu gửi phát nhầm do lỗi của bên B.

– Bưu gửi có vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên hoặc do khuyết tật vốn có của bưu gửi.

– Cháy, nỗ do các nguyên nhân khác hơn là do sơ suất.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

5.1. Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu Bên B vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại Điều 3 của hợp đồng.

5.2. Tổ chức việc chấp nhận, khai thác và chuyển phát tất cả các dịch vụ bưu chính và đáp ứng kịp thời yêu cầu của Bên B đúng với nghiệp vụ bưu chính quy định.

5.3. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bên B biết những thông tin liên quan đến việc thay đổi giá cước dịch vụ Bưu chính.

5.4. Đảm bảo bí mật thông tin và an toàn đối với các bưu gửi của Bên B.

5.5. Được quyền từ chối cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát khi Bên B có dấu hiệu vi phạm các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước và của Bên A về sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát.

5.6. Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của bên B về chất lượng dịch vụ.

5.7. Trường hợp bưu gửi không phát được, Bên A sẽ chuyển hoàn về theo địa chỉ người gửi trên bưu phẩm của Bên B.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

6.1. Bên B tự đóng gói, niêm phong bưu gửi trước khi giao cho Bên A. Việc đóng gói, niêm phong phải đảm bảo không gây ra hư hỏng cho các hàng hóa khác của các khách hàng của Bên A.

6.2. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung số lượng hàng hóa gửi qua bên A; đồng thời chịu trách nhiệm trong trường hợp bưu gửi phát đến người nhận thiếu nội dung do lỗi bên B.

6.3 Được quyền yêu cầu Bên A giải quyết các khiếu nại về dịch vụ theo quy định.

6.4. Được quyền bảo đảm bí mật và an toàn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

6.5. Có trách nhiệm tuân thủ các quy định về dịch vụ của bên A.

6.6. Thực hiện thanh toán cho Bên A theo qui định tại Điều 3 của hợp đồng.

6.7. Bên B phải thanh toán cho Bên A các khoản nợ cước dịch vụ, lãi quá hạn và mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thu hồi công nợ do lỗi Bên B gây ra.

6.8. Các bưu gửi của Bên B có nội dung phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát và quy định nghiệp vụ của Bên B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi.

6.9. Cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung bưu gửi như tên hàng hóa, dịch vụ chuyển phát, tên và địa chỉ người nhận rõ ràng, đầy đủ; có trách nhiệm cung cấp các chứng từ cần thiết liên quan đến tài liệu, hàng hóa (hóa đơn GTGT, hóa đơn hàng hóa, phiếu xuất kho, các chứng từ liên quan chứng minh xuất xứ và giá trị lô hàng); Đóng gói hàng hóa đúng quy cách để đảm bảo an toàn cho bưu gửi trong quá trình chuyển phát.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ những Điều, khoản đã ghi trong hợp đồng. Các yêu cầu phát sinh hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản dưới hình thức phụ lục hợp đồng và được xem là một bộ phận không tách rời của hợp đồng.

7.2. Một trong hai bên quan hệ hợp đồng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo bằng văn bản cho phía Bên kia biết trước ít nhất 15 ngày và thanh toán đầy đủ các khoản nợ phát sinh (nếu có).

7.3. Nếu có xảy ra tranh chấp, hai bên cùng giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được sẽ chuyển đến Tòa án TP.HCM phán quyết theo luật định.

7.4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2014 cho đến khi một trong hai bên có văn bản yêu cầu thanh lý hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám Đốc

 

 

 

Nguyễn Duy Toàn

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

Giá cước dịch vụ Giao hàng thu tiền

Căn cứ Hợp đồng số: …….2015-PS/TM ký ngày ……/…../2015 , giữa DV Giao Hàng ProShip

Chi nhánh Công Ty TNHH Microlink Việt Nam và ………………………………………, nay hai bên thống nhất như sau:

ĐIỀU 1: GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ GIAO HÀNG THU TIỀN:

I. Phát hàng thu tiền tại TPHCM:

1.1 Bảng giá giao hàng thu hộ tại TPHCM:

– Nội thành: các quận 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

– Ngoại thành : các quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân.

- Ngoại thành 2: các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi

Chi tiết các gói dịch vụ

Khối lượng

Nội thành

Ngoại thành

Ngoại thành 2

Tiết kiệm

Hàng hóa được giao trong vòng 2-3 ngày kể từ khi nhận hàng

4kg

10.000đ

20.000đ

30.000

Qua ngày

Hàng hóa được giao trong ngày kế tiếp sau khi nhận hàng (12h-36h)

4kg

15.000đ

25.000đ

35.000

Giao nhanh

Nhận hàng trong khoảng 8h-12h

Những đơn hàng sau giờ yêu cầu thì sẽ được giao trong sáng ngày kế tiếp.

4kg

19.000đ

30.000đ

49.000

Siêu tốc

Giao hàng trong vòng 1h-3h kể từ khi nhận được đơn hàng. Thời gian nhận hàng từ 8h đến 15h

4kg

29.000đ

call

 

Ban đêm (siêu tốc)

Giao hàng trong vòng 1h-3h kể từ khi nhận được đơn hàng. Thời gian nhận hàng đến 18h

4kg

40000đ

 

call

 

 

Mỗi 0.5 kg tiếp theo

2.000

2.500

3.000

Lưu ý:

– Quý khách hẹn giờ chính xác nhận hàng thì cộng thêm 10.000đ/đơn.

Bảng giá trên áp dụng cho hàng gửi có khối lượng từ 4kg trở xuống. Kích thước gói hàng < 50cm, tổng các chiều không quá 90cm

– Những đơn hàng cồng kềnh thì sẽ được quy đổi như sau:

+ Khối lượng quy đổi (kg) = [dài (cm) * rộng (cm) * cao (cm)] /6000

+ Bảng giá được áp dụng với mức khối lượng tương ứng được làm tròn lên gần nhất.

1.2 Bảo hiểm hàng hóa và thu hộ tại các quận HCM:

 

Giá trị đơn hàng khai báo/số tiền thu hộ Bảo hiểm Thu hộ
Dưới 3.000.000đ Miễn phí Miễn phí *
Từ 3.000.000đ đến dưới 30.000.000đ 0.5% Miễn phí *
Trên 30.000.000đ 1% Miễn phí *

– Bảo hiểm hàng hóa là không bắt buộc.

– Quý khách không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa thì mức bồi thường thiệt hại là 10 lần giá trị phí gửi đơn hàng nhưng không quá 3,000,000đ.

– Trường hợp quý khách sử dụng bảo hiểm hàng hóa thì sẽ được bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng khai báo.

1.3 Giao thất bại và chuyển hoàn:

- Hỗ trợ giao lại lần 2 cho người nhận, hỗ trợ thay đổi số tiền COD nếu như có yêu cầu và xác nhận của người gửi.

- Miễn phí chuyển hoàn trong TP.HCM

II. Phát hàng thu tiền tại Hà Nội, Đà Nẵng và các chi nhánh khác của Proship:

2.1 Giá cước TPHCM đi HÀ NỘI và ĐÀ NẴNG và các CN khác của ProShip:

Khối lượng

Gram

HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

 

Chi Nhánh ProShip

Nội Thành

(Cầu Giấy , Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai)

Ngoại thành

(Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông)

Nội Thành

( Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, CẩmLệ )

Ngoại thành

( Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang )

Trung tâm các Tỉnh/TP sau:

Khánh Hòa, Đaklak, Đak Nông, Gia Lai, KonTum,Lâm Đồng,Bình Định, Quảng Ngãi, Nghệ

Trung tâm các Tỉnh/TP sau:

An Giang, Bình Dương, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

2 ngày

Thêm 1-2 ngày

 2 ngày

Thêm 1-2 ngày

2 - 3 ngày 

2 ngày

0-500

35,000

50,000

33,000

43,000

38,000 

35,000

500-1000

50,000

65,000

47,000

57,000

45,000 

40,000

1000-1500

65,000

80,000

61,000

71,000

52,000 

45,000

1500-2000

80,000

95,000

76,000

86,000

 59,000

50,000

2000-2500

95,000

110,000

90,000

100,000

 63,000

55,000

2500-3000

110,000

120,000

104,000

114,000

 70,000

60,000

Mỗi 500 tiếp theo

11,000

10,000

 6,000

4,000

2.2 Giá cước bảo hiểm và thu hộ cho Hà Nội, Đà Nẵng, các Chi Nhánh Khác:

Giá trị đơn hàng khai báo/ số tiền thu hộ

Bảo hiểm

Thu Hộ

Dưới 3,000,000 đ

Miễn phí

Miễn phí

Từ 3,000,000đ đến dưới 30,000,000đ

0.5%

Miễn phí

Trên 30,000,000đ

1%

Miễn phí

2.3 Giao thất bại và chuyển hoàn:

- Hỗ trợ giao lại lần 2 nếu không giao được

- Giảm 50% phí chuyển hoàn đi tỉnh

III. Phát hàng thu tiền tại liên tỉnh = Cước chuyển phát trong nước + Cước thu hộ (nếu có) + Phí nhận hàng tại nhà (nếu có) + Dịch vụ công thêm (nếu có):

3.1 Cước chuyển phát liên tỉnh( liên kết qua Bưu điện VN Post):

- Proship sẽ hỗ trợ khách hàng gửi những đơn hàng nằm ngoài hệ thống của ProShip qua đối tác là bưu điện VN Post

- Giá cả được áp dụng như giá bưu điện công bố dưới đây.

- ProShip sẽ thay mặt khách hàng giám sát hàng hóa bưu điện, hỗ trợ thu hồi công nợ cho khách hàng.

- ProShip không cam kết chính xác thời gian như bưu điện đã công bố.

ĐVT: đồng/bưu gửi

CƯỚC GIAO HÀNG

 

 

 

KHỐI LƯỢNG GRAM

 

VÙNG 1:

An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Đắk Nông

VÙNG 3:

Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao bằng, Điện Biên,  Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hoà Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.

TRUNG TÂM TÌNH/THÀNH PHỐ

(2 NGÀY)

VÙNG XA

(CỘNG THÊM 1 ĐẾN 2 NGÀY)

TRUNG TÂM TÌNH/THÀNH PHỐ

(2 – 3 NGÀY)

VÙNG XA

(CỘNG THÊM 1 ĐẾN 2 NGÀY)

0-250 21,500 25,000 29,500 34,500
250-500 31,000 36,000 39,000 45,500
500-1000 43,500 50,500 57,000 67,000
1000-1500 52,500 61,500 73,000 85,000
1500-2000 64,000 74,500 89,000 104,000
2000-2500 69,000 80,500 101,500 118,500
2500-3000 74,000 86,000 114,000 133,000
Mỗi 500 tiếp theo 5,000 5,500 12,500 14,500


3.2 Dịch vụ cộng thêm liên tỉnh:

LOẠI DỊCH VỤ CƯỚC GHI CHÚ
1. Báo phát: 5,000 đồng/ bưu gửi  
2. Khai giá:

2% giá trị khai

Tối thiểu: 10.000 đồng/bưu gửi

CP nhanh

- Giá trị khai tối đa:

+ 5.000.000 đồng/bưu gửi đối với bưu gửi là giấy tờ, tài liệu.

+ 30.000.000 đồng/bưu gửi đối với bưu gửi là giấy tờ đặc biệt (sổ/thẻ TK,thẻ ATM, giấy tờ như hóa đơn), hàng hóa đặc biệt (thẻ cào, thẻ simcard điện thoại).

+ 100.000.000 đồng/bưu gửi đối với bưu gửi là hàng hóa.

*Giấy tờ như hóa đơn: Hóa đơn đỏ, Hóa đơn GTGT, PXKKVCHHNB, PXK GBHĐL…
3.Đồng kiểm 1,000 đồng/sản phẩm,tối thiểu 15,000 đồng/xác nhận giao hàng CP nhanh
4. EMS-VUN: Vùng 1: Thu 1.000 đồng/kg hoặc phần lẻ của kg Nội tỉnh không áp dụng
Vùng 2, 3: Thu 2.000 đồng/kg hoặc phần lẻ của kg
* Áp dụng bắt buộc cho các bưu gửi chứa: Máy quay phim, máy chụp ảnh; Máy tính xách tay, thiết bị hỗ trợ tin học cá nhân (PDAs); Điện thoại đi động, thẻ điện thoại(trừ thẻ không mệnh giá-thẻ trắng); Các loại hàng hóa có giá trị khác.
5.Chuyển hoàn:

- TPHCM: không thu cước chuyển hoàn.

- Liên tỉnh: thu 100% cước chiều đi.

Do không phát được

- TPHCM: thu 50% cước chiều đi.

- Liên tỉnh: thu 100% cước chiều đi.

Theo yêu cầu người gửi
6.Lấy hàng tại nhà 10,000đ/bill  

3.3. Cước thu hộ liên tỉnh:

ĐVT: đồng/bưu gửi

Số tiền thu hộ Phí thu hộ
Đến 300.000 đồng 13,000
Trên 300.000 đồng đến 600.000 đồng 15,000
Trên 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng 17,000
Trên 1.000.000 đồng 1,2% số tiền thu hộ, tối thiểu 18,000 đồng

– Nếu không thu được tiền người nhận thì hoàn trả lại cước thu hộ;
- Nếu hủy dịch vụ thu hộ (vẫn phát bưu gửi nhưng không thu tiền người nhận) thì hoàn trả cước thu hộ.
- Nếu thu cước người nhận thì vẫn tính phí thu hộ như bản trên.
Điều 2: ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN
2.1 Điều kiện và thời gian thanh toán:

Thời gian

thanh toán

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 6

Loại đơn hàng

Các đơn hàng đi tỉnh

Các đơn hàng tại TP.HCM (nội và ngoại thành)

Các đơn hàng tại TP.HCM (nội và ngoại thành)

 

Điều kiện được thanh toán

Đơn hàng đã được giao thành công và được chốt công nợ vào thứ 2 tuần trước.

Đơn hàng đã được giao thành công trong thứ 5, thứ 6, thứ 7 của tuần trước

Đơn hàng đã được giao thành công trong thứ 2, 3 và thứ 4 của tuần này.

 2.2. Phương thức thanh toán:

- ProShip chấp nhận thanh toán qua ngân hàng Vietcombank và ACB hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng ProShip.

- Proship sẽ gửi email xác nhận công nợ và khấu trừ cước phí giao hàng tại thời điểm thanh toán công nợ

Phí chuyển tiền: người nhận chịu phí này.

Ngân hàng

Vietcombank

ACB

Phí chuyển tiền nội mạng

3,300 đ

Miễn Phí

Lưu ý: Để được thanh toán bằng tiền mặt tại trụ sở ProShip, Quý khách vui lòng thông báo với ProShip trước 60 phút (giờ hành chính) và đến nhận theo lịch trên.


 Điều 3 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

– Phụ lục hợp đồng này được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên và được lập thành bốn (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (01) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Duy Toàn

 

 

 • Giao hàng nội thành Tp.HCM

  Dịch vụ giao nhận hàng hóa là một loại hình dịch vụ đặc thù, được xây dựng và phát triển dựa trên yêu cầu, quyền lợi của người tiêu dùng. Dịch vụ này như một đơn vị trung gian giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử và người tiêu dùng.

 • Giao hàng nội thành Hà Nội

  Giao hàng nội thành Hà Nội

  Dịch vụ giao hàng nhanh đã trở nên quen thuộc và gắn liền với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Không ít doanh nghiệp đã tham gia đầu tư vào dịch vụ giao nhận, cũng không ít doanh nghiệp đang chuẩn bị tấn công.

 • Liên minh vận chuyển

  Chuyenphatnhanhproship.com cung cấp giải pháp về vận chuyển hàng giúp cho việc kinh doanh của khách hàng đạt được hiệu quả tốt nhất. Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng. Chuyên phát nhanh proship hi vọng sẽ xây dựng được một mạng lưới giao nhận trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 • Dịch vụ giao hàng và thu tiền hộ

  Loại hình dịch vụ giao nhận hàng hóa ra đời nhằm giải quyết các vấn đề của ngành thương mại điện tử, giải quyết những nút thắt đó chính là xây dựng nên các giải pháp hoàn chỉnh về dịch vụ nhằm tháo gỡ mọi vấn đề mà các doanh nghiệp thương mại điện tử đang lo lắng.

 • Dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng ở TPHCM

  Ngày nay với sự hiện đại hóa công nghiệp hóa của đất nước thì những dịch vụ cung vì thế mà ra đời nên quý khách có thể dễ dàng tìm kiếm những đơn vị cho cho thuê xe tải chở hàng ở TPHCM ở bên cứ đâu trên các con đường, con hẻm hay chỉ cần lên internet. Điều này đã mang đến cho bạn một lợi thế có được nhiều sự lựa chọn.